מהו קמפיין חד-ענייני?

  • קמפיין חד-ענייני (קח"ע) הוא קמפיין המתמקד בסוג מסויים של שימוש בבעלי-חיים.
  • קח"ע מוכווני-רווחה מתמקדים ברפורמה של תעשייה נצלנית.
    • למשל, קמפיין לביצי "חופש".
  • קח"ע מוכווני-ביטול מתמקדים בביטול של תעשייה נצלנית.
    • למשל, קמפיין לאסור פרווה.

סימוכין

  1. Picking the Low-Hanging Fruit: What Is Wrong with Single Issue Campaigns?