מה רע בקמפיינים חד-ענייניים?

  • תאגידי רווחה גדולים משתמשים בקמפיינים חד-ענייניים (קח"ע) ככלי יעיל לגיוס כספים.
  • קח"ע משקיעים את המשאבים של התנועה למען בעלי-החיים בהתעללות וניצול שוליים, בעודם מתעלמים מהגורם היסודי לניצול בעלי-חיים—סוגנות.
  • סחר חופשי עולמי פירושו שנצלני בעלי-חיים יעברו למקומות אחרים כדי לספק את הביקוש.
  • קח"ע מטפחים סוגנות, כשמשתמע מהם שסוגים אחרים של ניצול פחות חשובים.
  • קח"ע מחמיצים את הנקודה שכל ניצול של בעלי-חיים הוא לא מוסרי.
  • קח"ע גורמים לאנשים להרגיש נוח לצרוך מוצרים מהחי.
  • קח"ע משחקים לידי התעשייה, שכוחה בפוליטיקה וחקיקה.
  • קח"ע מסיטים משאבים מהמאמץ לחינוך לטבעונות.

סימוכין

  1. Picking the Low-Hanging Fruit: What Is Wrong with Single Issue Campaigns?