האם חרקים יכולים לחוש?

  • לא ידוע לנו האם חרקים הם בעלי תודעה.
    • אנו צריכים לתת להם ליהנות מהספק.
    • אנו צריכים להיות עקביים בהתנגדות לשימוש בבעלי-חיים.