האם צמחים יכולים לחוש?

  • לא, לצמחים אין תודעה.
    • אין לצמחים מערכת עצבים מרכזית.
    • צמחים לא יכולים לחוש כאב.
  • גם אם צמחים היו בעלי תודעה, אכילה מהצומח הורגת פחות צמחים מאכילה מהחי.
  • התשובה לא רלוונטית לשאלה האם עלינו להיות טבעונים.