אם מגדלים בעלי-חיים לשחיטה, מה הבעיה?

  • זה שאנו אחראים לקיומו של יצור לא מעניק לנו זכות לנהוג בו כרצוננו.
  • המוסד של בעלי-חיים כרכוש הוא לא מוסרי.

סימוכין

  1. FAQs | Animal Rights: The Abolitionist Approach