האם שימוש בבעלי-חיים טבעי או מסורתי, ולכן מוצדק?

  • לא.
  • זה שמשהו הוא "טבעי" או "מסורתי" לא מצדיק אותו.

סימוכין

  1. FAQs | Animal Rights: The Abolitionist Approach