האם המוסד של בעלות על חיות מחמד לא מוסרי?

  • כן.
  • חיות מחמד הן רכוש שלנו.
  • עלינו לדאוג לבעלי-החיים המבוייתים שחיים כרגע, אבל לא להמשיך להרבות אותם.

סימוכין

  1. FAQs | Animal Rights: The Abolitionist Approach