האם זה עקבי להשתמש ברפואה המודרנית ולהעניק לבעלי-חיים זכויות?

  • כן.
  • כיחידים, אין לנו שליטה על תקנות ומדיניות.
  • תמיכה בביטול השימוש בבעלי-חיים אין פירושו שאנו לא יכולים להפיק תועלת מהמעשים האלה, שעליהם אין לנו שליטה.

סימוכין

  1. FAQs | Animal Rights: The Abolitionist Approach