האם עלינו לאכול בשר אם נקלענו לאי בודד?

  • אם אין שום דבר אחר לאכול, הרג בעל-חיים אנושי או לא-אנושי בשביל בשרו הוא מובן ובר-סליחה.
  • התשונה לא רלוונטית לשאלה האם עלינו להיות טבעונים.