האם עלינו לנקוט אלימות או פעולה ישירה מיליטנטית?

  • לא.
  • עלינו להיות טבעונים ולקדם טבעונות בצורה יצירתית ולא-אלימה.