מהן זכויות?

  • זכות היא דרך להגן על אינטרס.
  • אינטרס המוגן בזכות לא יכול להישלל, גם אם אחרים ייהנו מכך.