מה רע בבשר הומאני או ביצי חופש?

  • צריכת בשר "הומאני" או ביצי "חופש" פירושה הענקת סמכות לפגיעה והרג להנאתנו.
    • גידול בעל-החיים טומן בחובו סבל רב.
    • בעל-החיים נהרג בסופו של דבר.
  • פגיעה בבעל-חיים שלא לצורך היא לא מוסרית.