מה רע בחלב?

  • צריכת חלב פירושה הענקת סמכות לפגיעה והרג להנאתנו.
    • גידול בעל-החיים טומן בחובו סבל רב.
    • בעל-החיים נהרג בסופו של דבר.
  • פגיעה בבעל-חיים שלא לצורך היא לא מוסרית.