מה רע באלימות נגד מנצלי בעלי-חיים?

 • אלימות מונעת מתחושה מוטעית של דחיפות.
 • אלימות היא לא מוסרית.
 • אלימות היא לא עקבית.
  • החברה כולה שותפה מלאה לניצול בעלי-החיים, לא רק חברות או פרטים.
  • תעשיות קיימות רק לספק את הביקוש שלנו.
 • אלימות היא לא מועילה.
  • כל עוד יש ביקוש, הוא יסופק.
  • בחברה בה הסוגנות מושרשת, אלימות תיתפש בהכרח כמוזרה ואנטי-חברתית.
  • אלימות משחקת לידי התעשייה, שכוחה בפוליטיקה וחקיקה.
  • אלימות שוחקת את הסמכות המוסרית של התנועה למען בעלי-החיים.
  • אלימות מסיטה משאבים מהמאמץ לחינוך לטבעונות.

סימוכין

 1. A Comment on Violence
 2. On Militant Direct Action