מה עלינו לעשות עם טפילים ומזיקים?

  • טבעונים נמנעים מפגיעה בבעלי-חיים, אך רק במידה שזה אפשרי ומעשי.
  • ישנן שיטות לא רעילות ולא מזיקות של בקרת מזיקים.
  • שיטות של חקלאות טבעונית מפחיתות את הפגיעה בבעלי-חיים.

סימוכין

  1. Vegan organic gardening – Wikipedia