למה להעניק לבעלי-חיים זכויות?

  • לכל יצור בעל תודעה צריכה לעמוד הזכות שלא ישתמשו בו כאמצעי למטרה של אחר.
    • שלילה פירושה ביטול כל ערך עצמי.
    • שלילה פירושה הפיכת בעל-החיים למוצר כלכלי.
    • שלילה פירושה ניצול יעיל של בעל-החיים.
    • שלילה פירושה התעלמות מכל האינטרסים האחרים של בעל-החיים.