למה סוגנות לא מוסרית?

  • סוגנות היא אפליה.
    • היא מתבססת על אמת מידה לא רלוונטית מבחינה מוסרית—מין ביולוגי—כדי לשלול אינטרסים של פרטים.
  • סוגנות, גזענות, אפליה מינית ואפליות אחרות, כולן לא מוסריות בשל ההסתמכות על אמות מידה שרירותיות לשלילת זכויות של אחרים.