למה שיהיה לנו אכפת מבעלי-חיים?

  • לכולנו אכפת אינטואיטיבית מבעלי-חיים מסויימים—במיוחד, בני-אדם.
  • לבעלי-חיים יש תודעה; הם יכולים להרגיש.
  • תודעה היא אמת המידה היחידה לחשיבות מוסרית.
    • שיוך מיני (species) ואינטליגציה לא רלוונטיים.
  • אינטרסים של כל היצורים בעלי התודעה חשובים במידה שווה.