האם חוקים טובים יותר מועילים?

  • לא.
  • המעמד של בעלי-חיים כרכוש הופך רפורמות רווחה ללא-מועילות.
  • רפורמות רווחה בדרך כלל רק עושות את הניצול יעיל יותר כלכלית.
  • רפורמות רווחה מנציחות את ניצול בעלי-החיים וגורמות לאנשים להרגיש נוח לצרוך בעלי-חיים.
  • רפורמות רווחה מחמיצות את הנקודה שניצול בעלי-חיים, "הומאני" ככל שיהיה, הוא לא מוסרי.