מהו המעמד החוקי של בעלי-חיים?

  • בעלי-חיים הם רכוש של בני-אדם.
  • לבעלי-חיים אין ערך מלבד זה שאנו מעניקים להם.