האם יחיד יכול לשנות משהו?

  • כן.
  • לא-טבעוני אחראי, במהלך חייו, לכמה אלפי מיתות של בעלי-חיים.
  • טבעונים עוזרים ליצור עוד טבעונים.
  • הטיעון הזה לא יכול להצדיק אי-טבעונות.