אם העולם יהפוך לטבעוני, מה נעשה עם כל הפרות?

  • פרות בחקלאות חי קיימות רק כי אנחנו מרבים אותן.
  • אם העולם יהפוך לטבעוני, זה ייעשה בהדרגה, ומספר הפרות יקטן בהדרגה.
  • בתרחיש הלא-סביר של התפשטות פתאומית של טבעונות, עלינו לדאוג לבעלי-החיים המבוייתים הקיימים, אך לא להביא לעולם עוד כאלה.