האם טבעונות היא בחירה אישית?

  • לא.
  • בחירה אישית היא כזו שמשפיעה רק על מי שבוחר בה; הבחירה האם להיות טבעוני כן משפיעה על יצורים אחרים.