האם טבעונות קיצונית?

  • לא.
  • היא רק קיצונית אם אתה חושב שהתייחסות רצינית לענייני מוסר היא קיצונית.
  • מה שקיצוני זה לחשוב שמותר לנו לגרום לבעלי-חיים סבל ומוות רק בשביל הנאה או נוחות.