טורפים הורגים את טרפם בטבע, אז למה אסור לנו?

  • לא כל בעלי-החיים אוכלים בעלי-חיים אחרים.
  • זה לא רלוונטי האם בעלי-חיים אוכלים בעלי-חיים אחרים.
  • בעלי-חיים עושים דברים שאנו מחשיבים לא-מוסריים; אנחנו לא צריכים ללכת בעקבותיהם.
  • אנו לא יכולים לטעון שאנחנו "נעלים" יותר כשאנחנו מצדיקים ניצול של בעלי-חיים, ובאותו הזמן לטעון שאנחנו בסך הכול חיות פרא.

סימוכין

  1. FAQs | Animal Rights: The Abolitionist Approach